span.mobile_menu_bar:before { color: #ffff !important; }

הרשמה

עלויות והרשמה

תקנון הרשמה

עד יום שישי, 11/12/2021 http://toureilat.com/ הרשמה רגילה מראש בלבד באתר . בשעה 23:59

הרשמה מאוחרת עד 13.12.2021 בשעה 16:00 בתוספת 50 ש"ח

אין הרשמה במקום.

מדיניות ביטול:

עד מועד סיום ההרשמה‐ יוחזר מלוא הסכום בניכוי 10% דמי סליקה וטיפול מסגירת ההרשמה אין החזר על דמי רישום ‐ כלל הרוכבים נדרשים לחתום על טופס שחרור מאחריות במזכירות התחרות. עמדת

החתימות תיסגר 30 ד' לפני זינוק ראשון – רוכב שלא חתם לא יורשה לזנק.

‐ העלאת אישורים למי שאינם חברי איגוד האופניים ‐ יש לשלוח בדיקה וביטוח בתוקף Registration@granfondoisrael.com : ליום התחרות למייל

. ‐ את האישורים יש לשלוח לא יאוחר מ – 11.12.2021

‐ האירוע מתוכנן להכיל עד 500 משתתפים על בסיס כל הקודם זוכה.

תנאי השתתפות
  • ההשתתפות בתחרות פתוחה לרוכבים הרשומים באיגוד האופניים בלבד, גברים ונשים כאחד בקטגוריות הבאות: עלית גברים ונשים, בוגרים רמה 1, ג'וניורס בנים ובנות וקדטים/קדטיות.
  • בקטגוריות הבוגרים (רמה 1 ו-2 נשים, רמות 2 ו-3 גברים) ההשתתפות פתוחה גם לרוכבים שאינם רשומים באיגוד האופניים.

  • מקצים אלו מאוחדים למקצי גברים ונשים בקטגוריות הגיל השונות.

  • רוכבים שאינם רשומים באיגוד האופניים מחויבים בהצגת אישור על קיום ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט ואישור רפואי ממכון לרפואת ספורט כמפורט בסעיף הרשמה בהמשך התקנון.
  • התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק.
  • לפני הזינוק לכל קטע יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול. חובה על כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.
  • כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור, כתנאי להשתתפות בתחרות. במקרה של קטין נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.
  • נוסח כתב הוויתור נמצא בקישור המצורף כתב וויתור

הרשימה מדעדכנת מידי פעם עד לסיום ההרשמה

דילוג לתוכן