span.mobile_menu_bar:before { color: #ffff !important; }

מסלול חימום

יום שישי, 17.12.2021

  • מומלץ לבצע חימום ע"ג טריינר / רולר. בשטח שדה התעופה יוקצה מקום להצבת אוהלים ומתחמי חימום/ התארגנות. העמדת האוהלים היא על בסיס כל הקודם זוכה.

יום שבת

  • ניתן לבצע רכיבת חימום על בסיס כביש המלונות בקטע שבין פארק אופירה לכיכר טורונטו. הכביש יהיה סגור לתנועת כלי רכב ממונעים. החל מהשעה 05:00 הגעה ברכב ממונע למתחם הכינוס והזינוק אך ורק דרך העיר, מדרום.

  • על הכביש תיתכן תנועה של רכבי מארגן, שופטים, ורכבי ליווי – נא להיות עירניים.

אוהלי קבוצות ודוכנים

יום שישי

  • ניתן יהיה למקם אוהלי חימום במתחם שדה התעופה הישן על בסיס "כל הקודם זוכה".

יום שבת

  • ימוקמו דוכני מכירת מזון ואביזרי אופניים החל משעה 10:00 בבוקר בפארק אופירה, בסמוך לכיכר הוורודה של GIRO 2018.

אוהלי קבוצות ודוכנים

  • על הרוכבים להתייצב בעמדת בדיקות ההילוכים כשההילוכים מוגבלים על פי התקנון המקצועי של איגוד האופניים בישראל.

  • בדיקת הילוכים תתבצע ע"י צוות השופטים בין השעות 06:15-06:45. חובת הרוכבים להגיע לבדיקה בזמן.

  • רוכב שנבדק ואופניו אינם עומדים בתקנון לא יורשה לזנק.

  • לשיקול השופטים תתבצע בדיקה מיד בסיום התחרות ל-5 הראשונים מכל קטגוריה – באחריות הרוכבים להתייצב לבדיקה תוך 10 דקות מחציית קו הסיום

דילוג לתוכן