span.mobile_menu_bar:before { color: #ffff !important; }

מקצים ומסלולים

טור אילת" יכלול את הדירוגים הבאים:

אירוע טור אילת מורכב ממספר תת-אירועים, שלכל אחד דירוג בנפרד. על כל רוכב להירשם לדירוג המתאים לו, ולהכיר את פרטי התקנון הרלוונטיים.

טור מלא

  • יום שישי, 17.12 – פרולוג – נגד השעון אישי למרחק 1.2 ק"מ במסלול שטוח על בסיס מסלול ההמראה והנחיתה של שדה התעופה הישן של אילת.
  • השתתפות בקטע זה במסגרת הטור מותרת אך ורק עם אופני כביש תקניים למרוצי כביש
  • יום שבת, 18.12 – מרוץ כביש ארוך במסלול מעגלי למרחק של 139 ק"מ.
  • בקטע זה מותר לרכוב אך ורק עם אופני כביש תקניים למרוצי כביש בלבד.

חד-יומי תחרותי

  • יום שבת, 18.12 – מרוץ כביש ארוך במסלול מעגלי למרחק של 139 ק"מ.
  • בקטע זה מותר לרכוב אך ורק עם אופני כביש תקניים למרוצי כביש בלבד.

חד-יומי לא תחרותי

  • במקצה הלא תחרותי בלבד, אשר יזנק בנפרד מהשאר, מותר לרכוב גם על אופניים אחרים (נג"ש, טריאתלון וכו', ללא מנוע!), ובכל מקרה, חל איסור להתערבב עם כל מקצה מזינוק אחר.

המנצחים יהיו אלה אשר יקבעו את הזמן המצטבר הקצר ביותר בכל קטגוריה.

רמה:

  • הטור המלא מדורג ברמה 1 בדירוג השנתי של איגוד האופניים לאופני כביש
דילוג לתוכן